Generel info

Defence Academy Denmark benytter klassiske bælter med forskellige farver til at indikere det opøvede og godkendte niveau.

2016 graduering. William, Oscar, August, Thor og Malte fremfører den vigtige 1. form, og de af eleverne som mener at kunne 2. del får lov at fremføre denne også. Alle 5 elever bestod. En enkelt præsterede så flot at han opnåede næste bælte i rækken (orange).

Hvid begyndelse

Alle der starter træning helt fra bunden, påbegynder træning på hvidt-bælte niveau. Hvidt bælte signalerer at man ikke har været til graduering endnu.

Avancement

Mulighederne for at avancere i bælterækken rummer, i rangordnet bæltefarve:

Gul

Orange

Grøn

Blå

Rød

Brun

Sort


Bælter med hvid kant til børn


Fuldfarvede Bælter

Forskel på barn og voksen

For at børnene kan opleve en endnu højere grad af målrettet træning og progression findes der flere bælter i deres gradueringssystem.
Børn har således både halv-farvede og hel-farvede bælter i modsætning til voksne som kun har fuldfarvede bælter. Det er samme farver der går igen.
Eksempelvis starter børn med det hvide bælte, derefter gul med hvid kant, derefter gul, orange med hvid kant, orange, osv osv.
Pensum har rigtig mange fællesnævnere, men tolerancen i forhold til perfektionisme i al udførelse er højere på børneholdet, ligesom børnene selvsagt ikke undergår fuld-kontakt seancer i gradueringen, som det er tilfældet på et voksenhold på højere niveaer.
Man skal derfor være opmærksom på at en bestemt bæltefarve på et børnehold ikke automatisk konverterer til samme bæltefarve når man overgår til et voksenhold; med andre ord er et sort bælte på et børnehold ikke det samme som et sort bælte på et voksenhold. Det kræver fornyet vurdering af kampudøverens evner. Det er ikke usædvanligt at vurderingen lander et bælte under. Findes evnerne tilstrækkelige går man til fornyet graduering med de krav der stilles til en voksenudøver.

Der er strengere krav til et bælte på voksenholdet. Rykker du fra et børnehold til et voksenhold kan du ikke automatisk "veksle" dit optrænede bælteniveau til tilsvarende bæltefarve for voksne. Du skal vurderes, godkendes og bestå under de gradueringsbetingelser der gælder for voksne.