Hvad er Wing Chun?

Hvad er Wing Chun og hvad er tankerne bag træningen?

Cheung style Wing Chun består af

3 ubevæbnede former

Grand Master Yip Man ubevæbnet form

Grand Master Yip Man ubevæbnet form

2 våbenformer

William Cheung med våben

William Cheung med våben

1 Wooden Dummy form

Grand Master Yip Man med Wooden Dummy form

Grand Master Yip Man med Wooden Dummy form

Wing Chun træningen består typisk af 4 dele:

  1. Form træning
  2. Drills – dvs. rutinetræning hvor der opøves reflekser
  3. Træning af udvalgte forsvar mod specifikke angreb
  4. Sparring og forsvar mod vilkårlige angreb

I Cheung style Wing Chun findes 3 ”empty hand” forme, 2 bevæbnede og 1 wodden dummy form.

Formerne er en sammensætning af forskellige bevægelser, som bliver udført i en bestemt rækkefølge, og kan betragtes som Wing Chuns grundteknikker; et slags ”Wing Chun alfabet”.

Ved hjælp af alfabetet, kan man stave et utal af ord. Med styr på alfabetet kan man, ved hjælp af teknikkerne fra de forskellige former, blive i stand til at forsvare sig overfor, og overvinde, et utal af forskellige angreb.

I løbet af træningen øver man sig på at få sine teknikker til at blive så effektive som muligt, så de bliver en del af en naturlig reaktion.

Selvom teknikker som høje spark, clinch og gulvkamp ikke er en del af Wing Chun systemet, er disse ting alligevel implementeret i vores træning for at skabe et så realistisk forhold til virkelige situationer som muligt.

Sifu demonstrerer højt spark som ikke er en del af Wing Chun systemet

Sifu Zvonimir Malesic demonstrerer højt spark, som ikke er en del af Wing Chun systemet